Tietosuojaseloste, päivitetty 12.12.2023

Rekisterinpitäjä ja rekisteriä hoitava taho
Kiinteistöhuolto Ismo Elo (Y-tunnus: 1065563-3)
PL 25
20541 Turku
Puh. 040 082 0270
ismo.elo@kiinteistohuolto.inet.fi

Rekisterin nimi
Kiinteistöhuolto Ismo Elo Oy:n  asiakasrekisteri.

Rekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään kiinteistöjen asukasrekistereitä ylläpidettäessä. Asukasrekisterin pitäminen perustuu henkilötietolaissa säädettyyn yhteysvaatimukseen ja asukassuhteeseen, sekä asukassuhteesta johtuvien tehtävien hoitamiseen.

Rekisteröidyt ryhmät ja tietosisältö
Rekisteröidyt ryhmät ovat kiinteistöjen asukkaita. Tallennettuja henkilötietoja ovat nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, verkkolaskuosoite, muuttoilmoitukset, huoltopyynnöt, saunavuoro, autopaikka.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asukkailta sekä isännöitsijöiltä vastaanotetaan muuttoilmoituksia ja huoltopyyntöjä, joiden perusteella asukasrekisteriin tehdään muutoksia.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto EU:n/ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja voidaan luovuttaa kiinteistöjen isännöitsijöille, tai muille kolmansille osapuolille kiinteistöpalveluiden tuottamiseksi. Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

  • Manuaalinen aineisto, esimerkiksi paperinen aineisto
    Manuaalinen aineisto säilytetään yrityksen lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan henkilöstöllä.

  • Tietokoneella käsiteltävät tiedot
    Käyttöoikeuksilla pystytään rajaamaan käyttäjäkohtaisesti mihin tietoihin käyttäjällä on pääsy. Tietokonekäyttäjät kirjautuvat käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Älypuhelinkäyttäjien puhelimet liitetään Huoltokanavaan kertakäyttöisellä liittymiskoodilla, jonka toimivuus voidaan purkaa esimerkiksi jos puhelin katoaa.

Tarkastusoikeus
Henkilöllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Kiinteistöhuolto Ismo Elo, PL 25, 20541 Turku.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia hänestä tallennettujen tietojen korjaamista. Korjauspyynnöt on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen: Kiinteistöhuolto Ismo Elo, PL 25, 20541 Turku.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus kieltää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen: Kiinteistöhuolto Ismo Elo, PL 25, 20541 Turku.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin rekisteröityneen täyttämään yhteydenottolomakkeeseen liittyvät toimenpiteet vaativat. Säilytysaika riippuu kerätystä tiedosta, mm. laskutustiedot tulee kirjanpitolain mukaan säilyttää kuusi vuotta. Yhteydenottolomakkeen tietoja säilytämme ainoastaan rekisteröityneen suostumuksella.

Evästeet
Käyttäjällä on mahdollisuus kieltäytyä evästeiden käytöstä estämällä ne oman selaimensa asetuksista. Viittaamme tällä käytännöllä Euroopan komission lehdistötiedotteen yksinkertaisimpiin sääntöihin evästeiden käytöstä.